Liên hệ

Head office : KCN Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 02513.566.161 / Fax: 02513.566.163

Mail: mingfeng.hanhphuc@gmail.com (Ming Feng) vnhungtong@gmail.com (Hung Thong)Lên trên